Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Kwalifikacje zkończone

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej "Zaplanuj swoją przestrzeń"zostali poinformowani drogą mailową.
Etap Centralny odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 10:30 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, sala nr 134 (I piętro).

Jest to etap pisemny, podczas którego w ciągu 60 minut będziesz musiał/a odpowiedzieć na 3 pytania otwarte. Zabierz ze sobą proszę długopis, ołówek, linijkę, kalkulator oraz legitymację szkolną. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone tego samego dnia - około 2 godzin po zakończeniu testu. 10 najlepszych osób zostanie zakwalifikowanych do etapu III - finałowego, który odbędzie się w tym samym dniu (22 marca 2018) i będzie polegać na odpowiedzi ustnej na zadane 2 pytania. Zakończenie Konkursu przewidujemy około godziny 15:30.
Organizatorzy Konkursu nie pokrywają kosztów dojazdu i ewentualnego pobytu Uczestników w Warszawie.
Wszyscy zakwalifikowani do II etapu Uczestnicy proszeni są o potwierdzenie chęci wzięcia udziału na adres e-mail: agnieszka.turek@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca do godz. 12.00. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - napisz maila na podany adres.