Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW
Laureaci II edycji Konkursu "Zaplanuj swoją przestrzeń"

Zgodnie z Regulaminem konkurs przebiega w trzech etapach następujących po sobie: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu.

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem i liczne prośby uczestników Komisja Konkursowa zdecydowała o przedłużeniu Etapu 1 (internetowego) Konkursu wiedzy o gospodarce przestrzennej "Zaplanuj swoją przestrzeń" do dnia 9 marca 2018 do godz. 24:00.

Etap centralny Konkursu odbędzie się 22 marca 2018 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej  w sali 134 o godz.10:30.

Finał Konkursu odbędzie się 22 marca 2018 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej  w sali 246 o godz.12:30.

Pierwszy etap Konkursu obywa się drogą internetową. Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie udostępnione zostaną dla uczniów zadania w formie pytań testowych. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się do systemu uczeń ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Spośród puli pytań system losowo wybiera 30 pytań o różnym stopniu trudności.

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

logo_minister_edukacji

Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska

logotypclaim_czerony_pl_

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

LOGO_60_LAT

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Przewodniczący Prezydium
prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI

Drugi etap odbywa się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w formie pisemnej. 40 uczniów o najwyższej liczbie punktów uzyskanej w pierwszym etapie zostanie zakwalifikowanych do etapu drugiego.
Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej liczby uczestników do Finału Konkursu, gdy liczbę punktów wyznaczających poziom graniczny osiągnie większa liczba uczestników z jednakowym wynikiem.

Logo GUGiK

Główny Geodeta Kraju
Grażyna Kierznowska

Logo-GUS

Dominik Rozkrut
Prezes GUS

PW

J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Trzeci etap finałowy, do którego zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych uczestników.
Finał odbywa się w formie ustnej, w dniu zakończenia etapu drugiego.
Etap ten odbywa się pod nadzorem Komisji Konkursowej.
Listę uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu ustala Komisja Konkursowa.

logo_PG
logo_perspektywy
Logo urbnews.pl
geoportal LOGO
logo_gisplay
edukacja_net_large
kierunki_net_large
Cogito-logo