Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komitet Organizacyjny

dr. inż. Agnieszka Turek – Przewodnicząca
mgr inż. Marianna Ulanicka – Wiceprzewodnicząca
mgr inż. Maciej Delnicki
mgr inż. Andrzej Borkowski
mgr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek
mgr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska
dr Łukasz Bujak
dr Radosław Rogoziński
mgr inż. Iwona Jankowska
Marzena Rudaś