Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Edycja V konkursu - Platforma konkursowa - informacje!!!

Pierwszy etap Konkursu obywa się drogą internetową, trwa od 02.01.2020r. do 06.03.2020r. Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie udostępnione zostaną dla uczniów zadania w formie pytań testowych. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się do systemu uczeń ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Spośród puli pytań system losowo wybiera 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 pytań z puli podstawowych, 10 z puli średniozaawansowanych i 10 z puli zaawansowanych).

Zachęcamy do udziału tylko uczniów klas maturalnych!!

UWAGA! Wszyscy Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do kolejnego etapu otrzymają informację drogą e-mailową.