Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Jak przygotować się do konkursu?

Przygotowując się do konkursu należy zapoznać się z literaturą podana w linku.