Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Literatura do przeczytania w ramach przygotowań do egzaminu

GEOGRAFIA FIZYCZNA i EKONOMICZNA

 1. Geografia fizyczna Polski; A. Rychling, K. Ostaszewska (Red.); Wyd. naukowe PWN, Warszawa, 2006
 2. Wprowadzenie do Kartografii i Topografii; Pasławski Jacek (Red.); Wyd. Nowa Era Wrocław, 2006
   

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Ekologia i ochrona środowiska, wybrane zagadnienia; Z. Wnuk (Red.); Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2010
 2. Słowniki techniczne, ekologia i ochrona środowiska; Wyd. Naukowe PWN, Agora, Warszawa, 2011
   

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 1. Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią; Królikowski J. T., Rylke J.; Wyd SGGW, Warszawa, 2010
 2. Gospodarka przestrzenna, podstawy teoretyczne; Domański R.; Wyd. naukowe PWN, Warszawa, 2007
   

PODSTAWY ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

 1. Zarys historii architektury; Charytonow E.; WSiP, Warszawa, 1980
 2. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast; Chmielewski, J.M.; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010
 3. Człowiek i Środowisko; Ostrowski W.; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001
   

PODSTAWY GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Lotnicze i satelitarne obrazowanie; Kurczyński Z.; Ziemi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999
 2. Geodezja katastralna; Malina R., Kowalczyk M.; Procedury geodezyjne i prawne. Przykłady operatów., Wyd. Gall, 2011
   

WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA

 1. Rysunek techniczny; Dobrzański T.; WNT, Warszawa, 1965
   

TELEDETEKCJA I FOTOGRAMETRIA

 1. Podstawy fotogrametrii; Kurczyński Zdzisław, Preuss Ryszard; Politechnika Warszawska, 2011
   

EKONOMIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 1. Podstawy przedsiębiorczości; Zofia Sepkowska; Diffin 2014