Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Literatura do przeczytania w ramach przygotowań do egzaminu

Przygotowując się do Konkursu
należy przypomnieć sobie wiedzę z zakresu szkoły średniej z przedmiotów: geografia, wiedza o kulturze, historia architektury.

Dodatkowa literatura przedstawiona poniżej:

  1. Geografia fizyczna Polski; A. Rychling, K. Ostaszewska (Red.); Wyd. naukowe PWN, Warszawa, 2006
  2. Ekologia i ochrona środowiska, wybrane zagadnienia; Z. Wnuk (Red.); Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2010
  3. Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią; Królikowski J. T., Rylke J.; Wyd SGGW, Warszawa, 2010
  4. Zarys historii architektury; Charytonow E.; WSiP, Warszawa, 1980
  5. Rysunek techniczny; Dobrzański T.; WNT, Warszawa, 1965
  6. Podstawy przedsiębiorczości; Zofia Sepkowska; Diffin 2014