Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komitet Główny

Prof. dr hab. Alina Maciejewska — Przewodnicząca
Dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. PW
Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW