Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW
Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW Znak Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Naturalnym
Telefon kontaktowy: +48 (22) 234 5587
Adres e-mail:
konkurs [kropka] gikpw [@] listy [kropka] pw [kropka] edu [kropka] pl

malgorzata [kropka] denis [@] pw [kropka] edu [kropka] pl

Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Gospodarki Przestrzennej
i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Pl. Politechniki 1, 00-661
Warszawa, Polska