Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komitet Organizacyjny

dr. inż. arch. Małgorzata Denis – Przewodnicząca
mgr inż. Maciej Delnicki
mgr inż. Iwona Jankowska
dr inż. Wioleta Krupowicz
dr inż. arch. Anna Majewska
dr Radosław Rogoziński
dr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek