Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Film o Politechnice Warszawskiej - Technicznie najlepsi!