Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

Minister Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Logo GUGiK

Główny Geodeta Kraju
dr hab. inż. Waldemar Izdebski

Dominik Rozkrut
Prezes GUS

Tomasz Galanat
Prezes Zarządu

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Przewodniczący Prezydium
prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI

J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt