Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Patronat medialny nad konkursem objęli: