Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

logo MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

logo_minister_edukacji

Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska

logotypclaim_czerony_pl_

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Logo GUGiK

Główny Geodeta Kraju
Grażyna Kierznowska

Logo GUS

Dominik Rozkrut
Prezes GUS

LOGO_60_LAT_300dpi

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

PW

J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt